Η εταιρεία

Η σημερινή εταιρία «Μεταμόρφωση Συμβουλευτική ΕΠΕ» παρέλαβε την σκυτάλη το 2009 από την εταιρία «Επιμορφωτική Συμβουλευτική ΑΕ» με εμπειρία 35 χρόνων στον τομέα της ψυχολογίας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διοργάνωσης σεμιναρίων. Η «μητρική εταιρία» μετράει στο ενεργητικό της πάνω από 100 σεμινάρια σε διάφορους τομείς και αρκετές διαλέξεις ανά την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι Αντιλήψεις μας

Πιστεύουμε ότι οι αλλαγές στους ανθρώπους συμβαίνουν γρήγορα και έχουν ισόβια διάρκεια, όταν η διαδικασία είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Γι’ αυτό το λόγο προτιμούμε τις μεθόδους που φέρνουν γρήγορα αποτελέσματα (π.χ. ο NLP) χωρίς να περιορίζουμε τις επιλογές μας υποστηρίζοντας αποκλειστικά μια προσέγγιση σε βάρος άλλων.

Οι Αξίες μας

Η Μεταμόρφωση Συμβουλευτική κινητοποιεί, εμπνέει και καθοδηγεί τους ανθρώπους, με εύκολα βήματα, να κάνουν τις αλλαγές που θέλουν χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση και την τεχνολογία. Οι αξίες, που επιδιώκουμε να μας χαρακτηρίζουν, είναι η εντιμότητα, η υποστήριξη, η άρτια εξυπηρέτηση, η ανάπτυξη, συνεχής μάθηση, η ποιότητα, η αριστεία και η ευχαρίστηση της δημιουργίας.

Για οποιαδήποτε απο- ρία ή διευκρίνηση, επι- κοινωνήστε μαζί μας στο 210 64 22 002 ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας με κλικ εδώ

Επένδυση:120€ (80€ για ανέργους, φοιτητές)

Ειδικές Προσφορές για έγκαιρη εγγραφή:

• 70€ το άτομο
• 50€ το άτομο για ανέ- ργους και φοιτητές

Επένδυση Σεμιναρίου
«Βασικές Αρχές της Τέ- χνης των Νικητών»:
30€

Επένδυση Σεμιναρίου
«7 Βήματα για αποτε- λεσματικούς στόχους»:
120€

  • kate spade bag
  • mk handbags
  • kate spade wallet