Φόρμα Παραγγελίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα, τα προϊόντα που επιθυμείτε.

ΠροϊόνΠεριγραφήΤιμήΑγορά

Download
Αποκτήστε όλα τα CDs «Η Τέχνη των Νικητών» ΑΜΕΣΑ, κατεβάζοντάς τα στον υπολογιστή σας!60€

Φυσικό προϊόν
Αποκτήστε όλα τα CDs «Η Τέχνη των Νικητών» ως φυσικό προϊόν!60€ + έξοδα αποστολής

Download
Αποκτήστε το CD «Η Τέχνη των Νικητών» ΑΜΕΣΑ, κατεβάζοντάς το στον υπολογιστή σας!20€

Φυσικό προϊόν
Αποκτήστε το CD «Η Τέχνη των Νικητών» ως φυσικό προϊόν!20€ + έξοδα αποστολής

Download
Αποκτήστε το CD «Η Τέχνη των Νικητών στην Υγεία» ΑΜΕΣΑ, κατεβάζοντάς το στον υπολογιστή σας!20€

Φυσικό προϊόν
Αποκτήστε το CD «Η Τέχνη των Νικητών στην Υγεία» ως φυσικό προϊόν!20€ + έξοδα αποστολής

Download
Αποκτήστε το CD «Η Τέχνη των Νικητών στους Στόχους» ΑΜΕΣΑ, κατεβάζοντάς το στον υπολογιστή σας!20€

Φυσικό προϊόν
Αποκτήστε το CD «Η Τέχνη των Νικητών στους Στόχους» ως φυσικό προϊόν!20€ + έξοδα αποστολής

Download
Αποκτήστε το CD «Η Τέχνη των Νικητών στις Σχέσεις» ΑΜΕΣΑ, κατεβάζοντάς το στον υπολογιστή σας!20€

Φυσικό προϊόν
Αποκτήστε το CD «Η Τέχνη των Νικητών στις Σχέσεις» ως φυσικό προϊόν!20€ + έξοδα αποστολής

Για οποιαδήποτε απο- ρία ή διευκρίνηση, επι- κοινωνήστε μαζί μας στο 210 64 22 002 ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας με κλικ εδώ

Επένδυση:120€ (80€ για ανέργους, φοιτητές)

Ειδικές Προσφορές για έγκαιρη εγγραφή:

• 70€ το άτομο
• 50€ το άτομο για ανέ- ργους και φοιτητές

Επένδυση Σεμιναρίου
«Βασικές Αρχές της Τέ- χνης των Νικητών»:
30€

Επένδυση Σεμιναρίου
«7 Βήματα για αποτε- λεσματικούς στόχους»:
120€

  • kate spade bag
  • mk handbags
  • kate spade wallet