Όροι Συμμετοχής

 1. Η εγγραφή σε σεμινάριο γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής εκ μέρους του πελάτη και αποστολή αυτής με fax στο 2106444645, μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση της εταιρίας Κυρίλλου Λουκάρεως 6 στους Αμπελοκήπους Τ.Κ. 11471, ή μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής στον δικτυακό τόπο www.texni-nikiton.gr
 2. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται με την σειρά που λαμβάνονται. Εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ατόμων για το σεμινάριο, ο πελάτης θα ενημερωθεί αντίστοιχα για την επόμενη ημερομηνία όπου το σεμινάριο είναι ανοιχτό.
 3. Η προγραμματισμένη ημερομηνία του σεμιναρίου, ή ο τόπος διεξαγωγής του, μπορεί να αλλάξει και τότε η γραμματεία της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ θα ειδοποιεί τον πελάτη ανάλογα.
 4. Η εγγραφή τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αποστείλει στον πελάτη την έγγραφη αποδοχή της στην αίτηση που της έχει αποσταλεί. Η αποδοχή αυτή θα αποστέλλεται στον πελάτη τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες μετά από την καταβολή του ποσού που έχει οριστεί για το σεμινάριο που ο πελάτης πρόκειται να παρακολουθήσει. 
 5. Οι τιμές των σεμιναρίων είναι τελικές και ΔΕΝ επιβαρύνονται από ΦΠΑ.
 6. Οι τιμές σεμιναρίου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: Διδασκαλία, έντυπο υλικό και coffee breaks κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων των σεμιναρίων.
 7. Αδυναμία παρακολούθησης μέρους ή όλου του σεμιναρίου δεν δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να ζητήσει μείωση της τιμής που συμφωνήθηκε για το σεμινάριο.
 8. Στην περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την συμμετοχή του σε σεμινάριο στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη αυτού, ο πελάτης δεν χρεώνεται και του επιστρέφεται το 100% του ποσού που έχει καταβάλει.
 9. Εάν η ακύρωση της συμμετοχής ληφθεί εντός διαστήματος μικρότερου από 7 εργάσιμες ήμερες από την έναρξη του σεμιναρίου, ή εάν ο πελάτης δεν παρακολουθήσει το σεμινάριο, τότε ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία του σεμιναρίου στο ακέραιο και δεν του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει για το σεμινάριο αυτό.
 10. Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης έχει προπληρώσει και για τα 3 σεμινάρια του Α κύκλου και αδυνατεί να παρακολουθήσει κάποιο από αυτά, τότε θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, για να διατηρήσει το δικαίωμά του να παρακολουθήσει το ίδιο σεμινάριο σε άλλη χρονική περίοδο ή πόλη που τον εξυπηρετεί, μέσα σε διάστημα 1 έτους.

Για οποιαδήποτε απο- ρία ή διευκρίνηση, επι- κοινωνήστε μαζί μας στο 210 64 22 002 ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας με κλικ εδώ

Επένδυση:120€ (80€ για ανέργους, φοιτητές)

Ειδικές Προσφορές για έγκαιρη εγγραφή:

• 70€ το άτομο
• 50€ το άτομο για ανέ- ργους και φοιτητές

Επένδυση Σεμιναρίου
«Βασικές Αρχές της Τέ- χνης των Νικητών»:
30€

Επένδυση Σεμιναρίου
«7 Βήματα για αποτε- λεσματικούς στόχους»:
120€

 • kate spade bag
 • mk handbags
 • kate spade wallet